go_dan_phu_phim_01 (1)

Quy cách:

–           12 – 15 -18 -20 x 1220mm x 2440mm ( bề mặt để tự nhiên, phủ bóng 1 mặt hoặc 2 mặt).