cop_pha_go_phu_phin–          Ván ép cofa phủ keo đỏ

Quy cách:

–           12 – 15 -18 -20 x 1220mm x 2440mm ( bề mặt để tự nhiên, phủ bóng 1 mặt hoặc 2 mặt)

–          Ván phủ phim màu nâu 2 mặt

Quy cách:

–          12 – 15 – 18 x 1220mm x 2440mm