P1010196

Quy cách:

– 1000mm x 2000mm. 1220mm x 2440mm

– Dày từ 3mm đến 30mm